Reduceren van het verzuimpercentage

Verzuim is niet hetzelfde als ziek zijn. De een staat op met verkoudheid, neemt een aspirientje en gaat naar zijn werk. Een ander meldt zich ziek. Wellicht omdat hij naast die verkoudheid, nog andere problemen heeft. Op het werk, of thuis.

In slechts 30% van alle ziekmeldingen is de oorzaak echt medisch. Voor het merendeel van de ‘ziektegevallen’ geldt dus dat de werknemer er voor kiest om te verzuimen. Of dat de leidinggevende zijn werknemer ziek meldt, terwijl het eigenlijk geen fysieke ziekte betreft. Kortom: verzuim is een keuze. En die keuze kan de leidinggevende voor een groot deel beïnvloeden.

Wat kost een zieke medewerker gemiddeld?

Een zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld 250 euro per dag, maar dit kan nog verder oplopen. Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Van Solt advies heeft in het reduceren van verzuim en het begeleiden van verzuimtrajecten ruime ervaring. Investeren in goed advies is geld terugverdienen!

< Terug naar ziekteverzuim