Op dit moment is er een tijdelijke cliëntenstop. Alleen d.m.v. het invoeren van een tijdelijke cliëntenstop kan ik voldoende zorg en aandacht besteden aan de huidige cliënten. Zodra ik de cliëntenstop kan opheffen maak ik dat op mijn website en social mediakanalen bekend. Excuses voor het eventuele ongemak.

Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van Van Solt Advies en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Van Solt Advies heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Van Solt Advies staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Van Solt Advies aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Van Solt Advies wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Van Solt Advies garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Van Solt Advies, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Van Solt Advies internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Van Solt Advies . In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Solt Advies, de inhoud van de internetsite van Van Solt Advies over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Van Solt Advies en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.