Op dit moment is er een tijdelijke cliëntenstop. Alleen d.m.v. het invoeren van een tijdelijke cliëntenstop kan ik voldoende zorg en aandacht besteden aan de huidige cliënten. Zodra ik de cliëntenstop kan opheffen maak ik dat op mijn website en social mediakanalen bekend. Excuses voor het eventuele ongemak.

Omgaan met schaamte

Velen van ons ervaren schaamte, in kleine of grote vorm, maar vinden het lastig hoe ze moeten omgaan met schaamte. Deze schaamte kan lastig zijn, het kan een gevoel zijn van spijt of verlegenheid over iets wat we hebben gedaan of juist niet hebben gedaan. Schaamte is als een donkere wolk die ons kan overschaduwen en ons ervan kan weerhouden om volledig te leven en onszelf te accepteren.

Oorzaken van schaamte

Soms komt schaamte voort uit dingen die in het verleden zijn gebeurd, zoals het maken van keuzes die een andere uitkomst hadden dan gehoopt. We kunnen ons erdoor gevangen voelen, bang om veroordeeld te worden door anderen of zelfs door onszelf. De herinnering aan deze momenten kan een constante bron van pijn en angst zijn. Maar deze herinnering kunnen we door middel van verschillende technieken verzachten. Door EMDR-therapie toe te passen kunnen we de negatieve associaties bij deze herinnering verkleinen of zelfs laten verdwijnen. Je vindt meer over dit onderwerp bij EMDR-therapie.

Groei en leer van deze kans

Maar wat als we schaamte anders zouden bekijken? Als een kans om te groeien? Als we schaamte onder ogen durven zien, kunnen we misschien leren van onze keuzes en sterker worden. Het vergt echter moed om deze stap te zetten, om deze lastige ervaring toe te laten en her te beleven, en onze kwetsbaarheid te omarmen. Maar juist in die kwetsbaarheid schuilt vaak de kracht om te veranderen en te groeien.

Om te leren omgaan met schaamte, moeten we eerst de moed vinden om het te erkennen. Het kan eng zijn om deze verkeerde keuzes toe te geven, om onze kwetsbaarheid te tonen aan anderen en aan onszelf. Maar het is een belangrijke eerste stap naar genezing. Maar dit hoef je niet alleen te doen, soms heb je net even dat duwtje in de rug nodig, dat luisterende oor. Een coach kan dat luisterende oor zijn, als je het lastig vindt om het met je omgeving te bespreken.

Van jezelf houden

Vervolgens moeten we leren om vriendelijk te zijn voor onszelf. In plaats van onszelf te bekritiseren, moeten we onszelf vergeven en accepteren dat iedereen wel eens een keuze maakt die anders uitpakt van gehoopt. Niemand is perfect, en het is juist onze menselijkheid die ons verbindt met anderen. Door onszelf te accepteren zoals we zijn, kunnen we de kracht vinden om vooruit te gaan en te groeien. Daarna is het belangrijk om eerlijk te zijn tegenover onszelf en anderen. Het helpt niet om onze verkeerde keuzes te verbergen of te ontkennen. We moeten ze onder ogen zien en verantwoordelijkheid nemen voor onze daden. Dit vergt moed en integriteit, maar het is essentieel voor onze persoonlijke groei en ontwikkeling.

Loslaten

Tot slot is het een kwestie van loslaten. We moeten stoppen met zorgen maken over wat anderen van ons denken en accepteren wie we zijn. Vaak ervaren we deze schaamte veel zwaarder dan anderen dit zien, als anderen dit überhaupt zien. Maar dit kan lastig zijn, door samen in gesprek te gaan kunnen we samen tot een oplossing komen om het los te laten.

Maar dit betekent dat we moeten durven authentiek te zijn, onze ware zelf te laten zien aan de wereld. Als we deze moed opbrengen, kunnen we de macht van schaamte over ons leven verminderen en een gevoel van vrijheid en zelfacceptatie ervaren. Omgaan met schaamte is geen gemakkelijke reis. Het vergt tijd, moed en doorzettingsvermogen. Maar het is een belangrijke stap naar zelfacceptatie en zelfliefde. En dit hoef je niet alleen te doen, een coach kan je hierbij helpen. Zo leer jij omgaan met deze schaamte, het een plekje te geven en het te accepteren.

Plan een kennismaking

Ik help jou graag om met het gevoel van schaamte om te gaan en het een plekje te geven. Zullen we eens kennismaken?

Ja, ik maak graag een afspraak

NLP systemisch coachen - Van Solt Advies NLP systemisch coachen - Van Solt Advies NLP systemisch coachen - Van Solt Advies