Reorganisatiebegeleiding

Een reorganisatie brengt veel onrust met zich mee. Niet zelden gaat dit gepaard met ontslagen of overplaatsing naar andere afdelingen of vestigingen. Een stressvolle periode voor medewerkers en de organisatie.

Een reorganisatie brengt bovendien veel extra werk met zich mee voor een P&O afdeling. Van Solt advies & coaching begeleid graag dit reorganisatieproces binnen uw organisatie.

Samen met uw P&O medewerkers zorgen voor:
* Begeleiding van boventallige medewerkers
* Opstellen van beëindigingsvoorstellen (vaststellingsovereenkomsten)
* Outplacement voorbereiding
* Ondersteuning ontslagprocedures
* Begeleiding overgeplaatste medewerkers