Vrijwillige of onvrijwillige uitstroomtrajecten

Als werknemer, maar ook als werkgever, kunt u op een punt komen waarbij moet worden geconstateerd dat de werknemer niet meer goed bij de organisatie past of dat de organisatie niet meer goed bij de werknemer past. Wat daar ook aan ten grondslag ligt, er moet worden gekeken naar oplossingen.

Door ruime praktijkervaring kan Van Solt advies met u meedenken en invalshoeken vinden die afwijken van de gevestigde denkpatronen.