Ziekteverzuim

Door de verplichting het loon over verzuimde dagen door te betalen hebben werkgevers groot belang bij het terugdringen van het ziekteverzuim van hun werknemers. Verzuim leidt tot economische schade omdat personele kosten verloren gaan, zonder dat hier opbrengst tegenover staat.
Daarnaast hebben werkgevers een morele en wettelijke plicht tot het beperken van werkgerelateerd verzuim. Gezondheidsklachten die het directe gevolg zijn van het werk, leiden immers tot individuele en maatschappelijke schade.

Door preventief beleid en goede verzuimbegeleiding kunnen werkgevers ziekteverzuim reduceren (en dus ook kosten!) en daarmee hun slagkracht vergroten.
Zie hieronder meer informatie over het reduceren van het verzuimpercentage en ziekteverzuimtrajecten.