Werkgevers, klein of groot, zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo moet u aandacht te schenken aan psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het aanstellen van een (externe) vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting.

Waar de vertrouwenspersoon lang een ondergeschoven kindje was, heeft de recente #metoo-discussie de functie flink onder de aandacht gebracht.

De taken zijn onder te verdelen in twee hoofdthema’s:
1 Opvang en begeleiding van werknemers die last hebben van ongewenste omgangsvormen
2 Advies geven aan het management over het voorkomen van ongewenst gedrag

Een externe vertrouwenspersoon is ook een optie. Iemand die helemaal buiten de organisatie staat, kan in sommige gevallen een uitkomst zijn. Het mooist is als werknemers zowel een interne vertrouwenspersonen als een extern iemand kan benaderen. De externe vertrouwenspersoon, kan de interne vertrouwenspersonen daarnaast bijstaan.

Meer informatie? Neem contact op.