Opstellen functieprofielen

Een succesvolle zoektocht naar de juiste kandidaat voor een vacature begint met een zorgvuldig opgesteld functieprofiel. In een functieprofiel wordt de inhoud van de functie beschreven en wordt de gewenste kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten van de nieuwe werknemer aangegeven.

Een goed functieprofiel geeft duidelijkheid aan de medewerker zelf, maar ook aan de omgeving. Wat zijn de verwachtingen en verantwoordelijkheden.

Aan de hand van een functieprofiel kan ook worden bepaalt in welke salarisschaal de functie valt. Het voorkomt te grote salarisverschillen tussen werknemers met ongeveer gelijke functies.