HRM handboek

Een HRM handboek is naast een mogelijke CAO een houvast voor veel medewerkers.

Wat staat er zoal in het handboek?

Regelgeving voor zover deze niet in de CAO of in wetgeving is gevat. Het gaat vaak over de regels binnen het bedrijf waarin gewerkt wordt. Ook allerlei regelingen zoals een autoregeling, verlofdagen en verplichte vrije dagen staan hierin opgenomen.

Een goed HRM handboek zorgt voor meer duidelijkheid en geeft rust binnen een organisatie.

Interesse in een basisopzet van een HRM handboek? Klik hier voor een voorbeeld van de inhoud van een HRM handboek.